FANDOM


Artwork Icon22Manip Icon1Screenshot Icon46Sprite Icon3Camera9
Male Homosexuality Symbol18Female Homosexuality Symbol3Heterosexuality Symbol10Friendship Icon2Family Icon1Cargo Ship Icon1
Male Icon2

My Hero Academia is a manga series by Kōhei Horikoshi, which has been adapted into an anime.

Plot

On an Earth-like world where people with superpowers known as "Quirks" are the norm, Izuku Midoriya is a regular middle school student who has dreams of one day becoming a Hero despite being bullied by his classmates for not having a Quirk. After being the only one to try and save his childhood bully Katsuki from a Villain, the world's greatest Hero All Might bestows upon him his own quirk "One For All". The story follows Izuku's entrance into U.A. High School, a school that cultivates the next generation of Super-Heroes.

Characters

STUDENTS

Class 1-A

Izuku Midoriya
Katsuki Bakugou
Shoto Todoroki
Ochako Uraraka
Tsuyu Asui
Mina Ashido
Tenya Iida
Momo Yaoyorozu
Minoru Mineta
Toru Hagakure
Kyoka Jirou
Eijirou Kirishima
Denki Kaminari
Hanta Sero
Fumikage Tokoyami
Tooru Hagakure
Mashirao Ojiro
Kouji Kouda
Yuuga Aoyama
Rikido Sato
Mezo Shoji

Class 1-B

Neito Monoma
Itsuka Kendo
Tetsutetsu Tetsutetsu
Shihai Kuroiro
Juzo Honenuki
Sen Kaibara
Kosei Tsuburaba
Yosetsu Awase
Pony Tsunotori
Kinoko Komori
Shihai Kuroiro
Jurota Shishida
Ibara Shiozaki
Setsuna Tokage
Tokage Kamakiri
Kojiro Bondo
Nirengeki Shoda
Yui Kodai
Reiko Yanagi
Hiryu Rin

Others

Hitoshi Shinsou
Mei Hatsume
Mirio Togata
Tamaki Amajiki
Nejire Hado
Inasa Yoarashi
Camie Utsushimi
Seiji Shishikura
Yo Shindo

HEROES

Enji Todoroki | ENDEAVOR
Keigo Takami | HAWKS
Shinji Nishiya | KAMUI WOODS
Rumi Usagiyama | MIRKO
Yu Takeyama | MT. LADY
Shino Sosaki | MANDALAY
Tomoko Shiretoko | RAGDOLL
Taishiro Toyomitsu | FAT GUM

Teachers

Shota Aizawa | ERASERHEAD
Hizashi Yamada | PRESENT MIC
Nemuri Kayama | MIDNIGHT
Toshinori Yagi | ALL MIGHT
Sekijiro Kan | VLAD KING
Emi Fukukado | MS. JOKE

VILLAINS

Paranormal Liberation Front

Tomura Shigaraki
Himiko Toga
Dabi
Oboro Shirakumo | KUROGIRI
Jin Bubaigawara | TWICE
Shuichi Iguchi | SPINNER
Atsuhiro Sako | MR. COMPRESS
Geten

Others

Kai Chisaki | OVERHAUL
All for One
Chizome Akaguro | STAIN
Hari Kurono | CHRONOSTASIS

CIVILIANS

Natsuo Todoroki
Fuyumi Todoroki
Inko Midoriya
Kota Izumi
Eri

Ships

Het

AsuiKoda — the ship between Tsuyu Asui and Koji Kooda
AwaMomo — the ship between Yosetsu Awase and Momo Yaoyorozo
BakuCamie — the ship between Katsuki Bakugou and Camie Utsushimi
BakuJirou — the ship between Katsuki Bakugou and Kyouka Jirou
BakuMina — the ship between Katsuki Bakugou and Mina Ashido
BakuMomo — the ship between Katsuki Bakugou and Momo Yaoyorozu
BakuToga — the ship between Katsuki Bakugou and Himiko Toga
DekuMomo — the ship between Izuku Midoriya and Momo Yaoyorozu
EraserJoke — the ship between Shouta Aizawa and Emi Fukukado
EraserNight — the ship between Shouta Aizawa and Nemuri Kayama
FumiMina — the ship between Fumikage Tokoyami and Mina Ashido
GrapeAcid — the ship between Minoru Mineta and Mina Ashido
GrapeCreate — the ship between Minoru Mineta and Momo Yaoyorozu
GrapeGravity — the ship between Minoru Mineta and Ochako Uraraka
GrapeFrog — the ship between Minoru Mineta and Tsuyu Asui
GrapeInvisiblity — the ship between Minoru Mineta and Tooru Hagakure
GrapeSound — the ship between Minoru Mineta and Kyouka Jirou
HimiDabi — the ship between Himiko Toga and Dabi
HimiShiga — the ship between Himiko Toga and Tomura Shigaraki
Huwumi — the ship between Keigo Takami and Fuyumi Todoroki
IidaMomo — the ship between Tenya Iida and Momo Yaoyorozu
IidaOcha — the ship between Ochako Uraraka and Tenya Iida
IidaMei - the ship between Mei Hatsume and Tenya Iida
InkoMight — the ship between Inko Mydoria and Toshinori Yagi
IzuMei — the ship between Izuku Midoriya and Mei Hatsume
IzuMina — the ship between Izuku Midoriya and Mina Ashido
IzuMomo — the ship between Izuku Midoriya and Momo Yaoyorozu
IzuOcha — the ship between Izuku Midoriya and Ochako Uraraka
Kacchako — the ship between Katsuki Bakugou and Ochako Uraraka
KamiJirou — the ship between Kyouka Jirou and Denki Kaminari
KamiMina — the ship between Mina Ashido and Denki Kaminari
KamiTsuyu — the ship between Denki Kaminari and Tsuyu Asui
Katsuyu — the ship between Katsuki Bakugou and Tsuyu Asui
KenMono — the ship between Itsuka Kendo and Neito Monoma
KiriMina — the ship between Eijirou Kirishima and Mina Ashido
KiriMomo — the ship between Eijirou Kirishima and Momo Yaoyorozu
KyoJi — the ship between Kyouka Jirou and Kouji Kouda
NejiMiri — the ship between Nejire Hado and Mirio Togata
NejiTama — the ship between Nejire Hadou and Tamaki Amajiki
MangaTooru — the ship between Manga Fukidashi and Tooru Hagakure
MidoTsuyu — the ship between Izuku Midoriya and Tsuyu Asui
MidMight — the ship between Nemuri Kayama and Toshinori Yagi
MinaYama — the ship between Mina Ashido and Yuuga Aoyama
MirkoHawks - the ship between Rumi Usagiyama and Keigo Takami
OjiTooru — the ship between Tooru Hagakure and Mashirao Ojiro
SatoToru — the ship between Rikido Sato and Tooru Hagakure
SeroMina — the ship between Hanta Sero and Mina Ashido
ShinAshido — the ship between Hitoshi Shinsou and Mina Ashido
ShojiKure — the ship between Mezo Shoji and Tooru Hagakure
TataYo — the ship between Yo Shindo and Tatami Nakagame
TetsuKendo — the ship between Tetsutetsu Tetsutetsu and Itsuka Kendo
TodoCamie — the ship between Shoto Todoroki and Camie Utsushimi
TodoChako — the ship between Shoto Todoroki and Ochako Uraraka
TodoJiro — the ship between Shoto Todoroki and Kyouka Jirou
TodoMina — the ship between Shoto Todoroki and Mina Ashido
TodoMomo — the ship between Shoto Todoroki and Momo Yaoyorozu
TodoToru — the ship between Shoto Todoroki and Tooru Hagakure
TogaDeku — the ship between Izuku Midoriya and Himiko Toga
TogaWice — the ship between Himiko Toga and Jin Bubaigawara
TokoTsuyu — the ship between Tsuyu Asui and Fumikage Tokoyami

Slash

BakuDeku — the ship between Izuku Midoriya and Katsuki Bakugou
BakuNeta — the ship between Katsuki Bakugou and Minoru Mineta
BakuShin — the ship between Katsuki Bakugou and Hitoshi Shinsou
Bakuzawa - the ship between Katsuki Bakugou and Shouta Aizawa
Cold Wings — the ship between Natsuo Todoroki and Keigo Takami
DabiTen — the ship between Dabi and Geten
DekuNeta — the ship between Izuku Midoriya and Minoru Mineta
EndHawks — the ship between Enji Todoroki and Keigo Takami
EraserCloud — the ship between Shouta Aizawa and Oboro Shirakumo
EraserMic — the ship between Shouta Aizawa and Hizashi Yamada
EraserMight — the ship between Toshinori Yagi and Shouta Aizawa
FaKiri — the ship between Taishiro Toyomitsu and Eijirou Kirishima
FatRappa — the ship between Taishiro Toyomitsu and Kendo Rappa
FatHawks — the ship between Taishiro Toyomitsu and Takami Keigo
Hot Wings — the ship between Dabi and Keigo Takami
Iiyama — the ship between Tenya Iida and Yuuga Aoyama
IiDeku — the ship between Izuku Midoriya and Tenya Iida
IidaSho — the ship between Tenya Iida and Hitoshi Shinsou
IidaNeta — the ship between Tenya Iida and Minoru Mineta
InaSei — the ship between Inasa Yoarashi and Seiji Shishikura
InaTodo — the ship between Inasa Yoarashi and Shouto Todoroki
IzuMezo — the ship between Izuku Midoriya and Mezo Shoji
KamiBaku — the ship between Denki Kaminari and Katsuki Bakugou
KamiDeku — the ship between Denki Kaminari and Izuku Midoriya
Kamineta — the ship between Denki Kaminari and Minoru Mineta
KamiSero — the ship between Denki Kaminari and Hanta Sero
KamiShin — the ship between Denki Kaminari and Hitoshi Shinsou
KamiYama — the ship between Denki Kaminari and Yuuga Aoyama
KiriBaku — the ship between Katsuki Bakugou and Eijirou Kirishima
KiriDeku — the ship between Eijirou Kirishima and Izuku Midoriya
KiriDenki — the ship between Eijirou Kirishima and Denki Kaminari
KiriNeta — the ship between Eijirou Kirishima and Minoru Mineta
KiriSero — the ship between Eijirou Kirishima and Hanta Sero
KiriTama — the ship between Eijirou Kirishima and Tamaki Amajiki
KiriTetsu — the ship between Eijirou Kirishima and Tetsutetsu Tetsutetsu
KoSen — the ship between Kosei Tsuburaba and Sen Kaibara
KoudaNeta — the ship between Kouji Kouda and Minoru Mineta
Kuronuki — the ship between Shihai Kuroiro and Juzo Honenuki
NaoMight — the ship between Naomasa Tsukauchi and Toshinori Yagi
MiriDeku — the ship between Mirio Togata and Izuku Midoriya
MiriTama — the ship between Mirio Togata and Tamaki Amajiki
MonoBaku — the ship between Neito Monoma and Katsuki Bakugou
MonoShin — the ship between Hitoshi Shinsou and Monoma Neito
OboZawa — the ship between Oboro Shirakumo and Shota Aizawa
OjiDeku — the ship between Mashirao Ojiro and Izuku Midoriya
OjiKami — the ship between Mashirao Ojiro and Denki Kaminari
OjiYama — the ship between Mashirao Ojiro and Yuuga Aoyama
SatoBaku — the ship between Rikido Sato and Katsuki Bakugou
SatoNeta — the ship between Rikido Sato and Minoru Mineta
SeroBaku — the ship between Hanta Sero and Katsuki Bakugou
SeroDeku — the ship between Hanta Sero and Izuku Midoriya
SerIida — the ship between Hanta Sero and Tenya Iida
SeroKami — the ship between Hanta Sero and Denki Kaminari
Seroneta — the ship between Hanta Sero and Minoru Mineta
Seroroki — the ship between Hanta Sero and Shouto Todoroki
ShigaDeku — the ship between Tomura Shigaraki and Izuku Midoriya
ShigaHawks — the ship between Tomura Shigaraki and Keigo Takami
ShigaHaul - the ship between Kai Chisaki and Tomura Shigaraki
ShigaDabi — the ship between Tomura Shigaraki and Dabi
ShinBaku — the ship between Shindou You and Katsuki Bakugou
Shineta — the ship between Hitoshi Shinsou and Minoru Mineta
ShinOji — the ship between Hitoshi Shinsou and Mashirao Ojiro
ShinDeku — the ship between Hitoshi Shinsou and Izuku Midoriya
ShishiKami — the ship between Seiji Shishikura and Denki Kaminari
ShojiNeta — the ship between Mezo Shoji and Minoru Mineta
Sparkling Wine — the ship between Yuuga Aoyama and Minoru Mineta
TetsuKami — the ship between Denki Kaminari and Tetsutetsu Tetsutetsu
TetsuNeta — the ship between Tetsutetsu Tetsutetsu and Minoru Mineta
Tetsuwase — the ship between Yousetsu Awase and Tetsutetsu Tetsutetsu
TodoDeku — the ship between Izuku Midoriya and Shouto Todoroki
TodoBaku — the ship between Katsuki Bakugou and Shouto Todoroki
TodoIida — the ship between Shouto Todoroki and Tenya Iida
TodoNeta — the ship between Shouto Todoroki and Minoru Mineta
TodoKami — the ship between Shouto Todoroki and Denki Kaminari
TodoShin — the ship between Shouto Todoroki and Hitoshi Shinsou
TodoKiri — the ship between Shouto Todoroki and Eijirou Kirishima
TokoDeku — the ship between Fumikage Tokoyami and Izuku Midoriya
TokoKouda — the ship between Fumikage Tokoyami and Kouji Kouda
TokoNeta — the ship between Fumikage Tokoyami and Minoru Mineta
TokoShoji — the ship between Mezo Shoji and Fumikage Tokoyami
TokoYama — the ship between Fumikage Tokoyami and Yuga Aoyama

Femslash

Jiraraka — the ship between Kyouka Jirou and Ochako Uraraka
KendoKodai — the ship between Itsuka Kendo and Yui Kodai
Kyooru — the ship between Kyouka Jirou and Tooru Hagakure
MinaJirou — the ship between Kyouka Jirou and Mina Ashido
MinaMomo — the ship between Mina Ashido and Momo Yaoyorozu
MinaTooru — the ship between Tooru Hagakure and Mina Ashido
MinaTsuyu — the ship between Tsuyu Asui and Mina Ashido
Momochako — the ship between Ochako Uraraka and Momo Yaoyorozu
MomoJirou — the ship between Momo Yaoyorozu and Kyouka Jirou
MomoKendou — the ship between Itsuka Kendou and Momo Yaoyorozu
OchaMei — the ship between Ochako Uraraka and Mei Hatsume
OchaMina — the ship between Ochako Uraraka and Mina Ashido
OchaToga — the ship between Ochako Uraraka and Himiko Toga
TogaTsuyu — the ship between Tsuyu Asui and Himiko Toga
Tsubuko — the ship between Tsuyu Asui and Habuko Mongoose
TogaRaka — the ship between Himiko Toga and Ochako Uraraka
TsuChako — the ship between Ochako Uraraka and Tsuyu Asui
TsuJirou — the ship between Tsuyu Asui and Kyouka Jirou
TsuMomo — the ship between Tsuyu Asui and Momo Yaoyorozu
TsuTooru — the ship between Tsuyu Asui and Tooru Hagakure

Poly

BakuDekuChako — the ship between Katsuki Bakugou, Ochako Uraraka, and Izuku Midoriya
BakuDekuNeta — the ship between Minoru Mineta, Katsuki Bakugou, and Izuku Midoriya
BakuKiriKami — the ship between Eijirou Kirishima, Katsuki Bakugou, and Denki Kaminari
HimiTsuChako — the ship between Himiko Toga, Tsuyu Asui and Ochako Uraraka
IiMomoNeta — the ship between Tenya Iida, Momo Yaoyorozo, and Minoru Mineta
KamiSeroNeta — the ship between Denki Kaminari, Hanta Sero, and Minoru Mineta
KiriBakuDeku — the ship between Eijirou Kirishima, Katsuki Bakugou, and Izuku Midoriya
KiriBakuNeta — the ship between Eijirou Kirishima, Katsuki Bakugou, and Minoru Mineta
KiriKacchako — the ship between Eijirou Kirishima, Katsuki Bakugou and Ochako Uraraka
KiriSeroDenki — the ship between Eijirou Kirishima, Hanta Sero, and Denki Kaminari
KiriTaishiRappa — the ship between Eijirou Kirishima, Taishiro Toyomotsu and Kendo Rappa
KiriTetsuNeta — the ship between Eijirou Kirishima, Tetsutetsu Tetsutetsu and Minoru Mineta
MinaMomoJirou - the ship between Mina Ashido, Kyouka Jirou, and Yaoyorozu Momo
MomoBakouJirou – the ship between Momo Yaoyorozu, Katsuki Bakugou and Kyoka Jirou
NejiAsuChako  — the ship between Nejire Hado, Tsuyu Asui, and Ochako Uraraka
OchaHimiDeku — the ship between Ochako Uraraka, Himiko Toga and Izuku Midoriya
OchaIiDeku — the ship between Ochako Uraraka, Tenya Iida, and Izuku Midoriya
OjiToNeta — the ship between Mashirao Ojiro, Tooru Hagakure, and Minoru Mineta
SeroMinaYama — the ship between Hanta Sero, Mina Ashido, and Yuuga Aoyama
ShigaHimiDabi — the ship between Tomura Shigaraki, Himiko Toga and Dabi
ShinTodoBakuDeku — the ship between Hitoshi Shinsou, Shouto Todoroki, Katsuki Bakugou, and Izuku Midoriya
ShoTokoNeta — the ship between Shouto Todoroki, Fumikage Tokoyami, and Minoru Mineta
The Big Three — the ship between Mirio Togata, Tamaki Amajiki, and Nejire Hado
TodoBakuKiriDeku — the ship between Shouto Todoroki, Katsuki Bakugou, Eijirou Kirishima, and Izuku Midoriya
TodoDekuNeta — the ship between Shouto Todoroki, Minoru Mineta, and Izuku Midoriya
TodoBakuDeku — the ship between Shouto Todoroki, Katsuki Bakugou, and Izuku Midoriya
TodoBakuDekuNeta — the ship between Shouto Todoroki, Katsuki Bakugo, Izuku Midoriya, and Minoru Mineta
TodoIiDeku — the ship between Shouto Todoroki, Tenya Iida, and Izuku Midoriya
TodoKiriDeku  — the ship between Shouto Todoroki, Eijirou Kirishima and Izuku Midoriya
Yagmazawa — the ship between Toshinori Yagi, Hizashi Yamada, and Shouta Aizawa

Friend

Bakusquad — the ship between Katsuki Bakugou, Eijirou Kirishima, Denki Kaminari, Hanta Sero, and Mina
Dekusquad — the ship between Izuku Midoriya, Tenya Iida, Ochako Uraraka, Shouto Todoroki, and Tsuyu Asui
Emosquad — the ship between Katsuki Bakugou, Hitoshi Shinsou, Kyouka Jiro, Shoto Todoroki, and Fumikage Tokoyami
Ghost Hunting Squad — the ship between Izuku Midoriya, Shouto Todoroki, Hanta Sero, Tetsutetsu Tetsutetsu, and Eijirou Kirishima
Bakugou Rescue Squad — the ship between Izuku Midoriya, Shouto Todoroki, Eijirou Kirishima, Momo Yaoyorozu, and Tenya Iida
Team Mineta — the ship between Mezo Shoji, Tsuyu Asui and Minoru Mineta

Family

Aizawa Family — the ship between Shouta Aizawa, Hizashi Yamada, Hitoshi Shinsou, and Eri
Edgeshot Family — the ship between Shinya Kamihara and Mezo Shoji
Shinzawa — the ship between Hitoshi Shinsou and Shouta Aizawa
Todoroki Family — the ship between Enji Todoroki, Rei Todoroki, Shoto Todoroki, Fuyumi Todoroki, Toya Todoroki, and Natsuo Todoroki
ToshiDeku — the ship between Izuku Midoriya and Toshinori Yagi

Cargo

CatZawa — the ship between Shouta Aizawa and cats
Dekubowl — the competition for the heart of Izuku Midoriya
GrapeAcid 2.0 — the ship between Minoru Mineta and acid (the drug)
GrapeGrape — the ship between Minoru Mineta and a grape
GrapeStrawberry — the ship between Minoru Mineta and Kaori Neo
NatsuSoba — The Ship between Natsuo Todoroki and zaru soba
TodoSoba — the ship between Shouto Todoroki and zaru soba
Katsudon — the ship between Izuku Midoriya and a delicious pork cutlet bowl
No Mineta — the ship between Minoru Mineta and him being erased from existence
MidoHosBed — the ship between Izuku Midoriya and a hospital bed

Fandom

FAN FICTION

My Hero Academia tag on AO3
My Hero Academia tag on FanFiction.net

WIKIS

My Hero Academia Wiki
My Hero Academia on Fanlore

List

TOP 10 AO3 SHIPS
# portmanteau characters type
15743 BakuDeku Bakugou/Deku slash
14626 KiriBaku Kirishima/Bakugou slash
13451 TodoDeku Deku/Todoroki slash
6769 EraserMic Aizawa/Yamada slash
4749 TodoBaku Todoroki/Bakugou slash
3721 IzuOcha Deku/Uraraka het
3433 Bakugou & Deku Bakugou & Deku gen
3403 Kacchako Bakugou/Urakaka het
3043 MomoJirou Momo/Jirou Kyouka femslash
2358 ToshiDeku Toshinori Yagi & Deku family

Navigation

BNHA anime title
SHIPS het IzuOchaKacchakoKamiJirouKiriMinaTodoCamieTodoChakoTodoMomoTogaDekuTokoTsuyu
slash BakuDekuDabiTenEndHawksEraserDekuEraserMicHot WingsInaTodoKamiShinKiriBakuKiriDekuKoSenMiriTamaMonoShinShigaDabiShinDekuShinOjiTodoBakuTodoDeku
femslash OchaMeiMomoJirouTsuChako
family ToshiDeku
friendship BakusquadDekusquad
cargoship TodoSoba
CHARACTERS male Izuku MidoriyaShoto Todoroki
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.