Artwork: 142142Manips: 22Screenshots: 160160Sprites: 1111Stills: 146146
Slash ships: 2323Femslash ships: 1111Het ships: 2222Friendships: 33Familyships: 44Poly ship: 11Cargo ship: 11
Male characters: 77Female characters: 44

My Hero Academia is a manga series by Kōhei Horikoshi, which has been adapted into an anime.

Plot

On an Earth-like world where people with superpowers known as "Quirks" are the norm, Izuku Midoriya is a regular middle school student who has dreams of one day becoming a Hero despite being bullied by his classmates for not having a Quirk. After being the only one to try and save his childhood bully Katsuki from a Villain, the world's greatest Hero All Might bestows upon him his own quirk "One For All". The story follows Izuku's entrance into U.A. High School, a school that cultivates the next generation of Super-Heroes.

Characters

STUDENTS

Class 1-A

Izuku Midoriya | DEKU
Katsuki Bakugou | DYNAMIGHT
Shoto Todoroki | SHOTO
Ochako Uraraka | URAVITY
Tsuyu Asui | FROPPY
Mina Ashido | PINKY
Tenya Iida | INGENIUM
Momo Yaoyorozu | CREATI
Minoru Mineta | GRAPE JUICE
Toru Hagakure | INVISIBLE GIRL
Kyoka Jirou | EARPHONE JACK
Eijiro Kirishima | RED RIOT
Denki Kaminari | CHARGEBOLT
Hanta Sero | CELLOPHANE
Fumikage Tokoyami | TSUKOYAMI
Mashirao Ojiro | TAILMAN
Kouji Kouda | ANIMA
Yuuga Aoyama | CAN'T STOP TWINKLING
Rikido Sato | SUGARMAN
Mezo Shoji | TENTACOLE

Class 1-B

Neito Monoma | PHANTOM THIEF
Itsuka Kendo | BATTLE FIST
Tetsutetsu Tetsutetsu | REAL STEAL
Shihai Kuroiro | VANTABLACK
Juzo Honenuki | MUDMAN
Sen Kaibara | SPIRAL
Kosei Tsuburaba
Yosetsu Awase | WELDER
Pony Tsunuotori
Kinoko Komori | SHEMAGE
Jurota Shishida | GEVAUDAN
Ibara Shiozaki | VINE
Setsuna Tokage | LIZARDY
Togaru Kamakiri | JACK MANTIS
Kojiro Bondo | PLAMO
Nirengeki Shoda | MINES
Yui Kodai | RULE
Reiko Yanagi | EMILY
Hiryu Rin | DRAGON SHROUD
Manga Fukidashi | COMICMAN

Other Students

Hitoshi Shinso
Mei Hatsume
Mirio Togata | LEMILLION
Tamaki Amajiki | SUNEATER
Nejire Hado | NEJIRE-CHAN
Inasa Yoarashi | GALE FORCE
Camie Utsushimi | MABOROMICAMIE
Seiji Shishikura | SISICROSS
Yo Shindo | GRAND
Bibimi Kenranzaki
Mawata Fuwa
Chikuchi Togeike
Tsutsutaka Agoyamato
Yuyu Haya

HEROES

Enji Todoroki | ENDEAVOR
Keigo Takami | HAWKS
Shinji Nishiya | KAMUI WOODS
Rumi Usagiyama | MIRKO
Yu Takeyama | MT. LADY
Shino Sosaki | MANDALAY
Tomoko Shiretoko | RAGDOLL
Taishiro Toyomitsu | FAT GUM
Yawara Chatora | TIGER
Ryūko Tsuchikawa | PIXIE BOB
Shin'ya Kamihara | EDGESHOT
Serukī | SELKIE
Shiriusu | SIRIUS
Mikku | MICK
Tensei Iida | INGENIUM

Teachers

Shota Aizawa | ERASERHEAD
Hizashi Yamada | PRESENT MIC
Nemuri Kayama | MIDNIGHT
Toshinori Yagi | ALL MIGHT
Sekijiro Kan | VLAD KING
Emi Fukukado | MS. JOKE
Nezu
Ekutopurazumu | ECTOPLASM
Maijima Higari | POWER LOADER
Ishiyama Ken | CEMENTOS
Jū-san Gō | THIRTEEN
Inui Ryu | HOUND DOG
Sunaipu | SNIPE

VILLAINS

Paranormal Liberation Front

Tenko Shimura | TOMURA SHIGARAKI
Himiko Toga
Toya Todoroki | DABI
Oboro Shirakumo | KUROGIRI
Jin Bubaigawara | TWICE
Shuichi Iguchi | SPINNER
Atsuhiro Sako | MR. COMPRESS
Geten | ICEMAN

Others

Kai Chisaki | OVERHAUL
Shigaraki | ALL FOR ONE
Chizome Akaguro | STAIN
Hari Kurono | CHRONOSTASIS

CIVILIANS

Natsuo Todoroki
Fuyumi Todoroki
Inko Midoriya
Kota Izumi
Eri

Ships

Het

AsuiKoda — the ship between Tsuyu Asui and Kouji Kouda
AwaKendo — the ship between Yosetsu Awase and Itsuka Kendo
AwaMomo — the ship between Yosetsu Awase and Momo Yaoyorozu
BakuCamie — the ship between Katsuki Bakugou and Camie Utsushimi
BakuJirou — the ship between Katsuki Bakugou and Kyoka Jirou
BakuMina — the ship between Katsuki Bakugou and Mina Ashido
BakuMomo — the ship between Katsuki Bakugou and Momo Yaoyorozu
BakuMoe — the ship between Katsuki Bakugou and Moe Kamiji
BakuToga — the ship between Katsuki Bakugou and Himiko Toga
BakuToru — the ship between Katsuki Bakugou and Toru Hagakure
Bloodlust — the ship between Chizome Akaguro and Himiko Toga
CloudNight— the ship between Oboro Shirakumo and Nemuri Kayama
DabiNight — the ship between Touya Todoroki and Nemuri Kayama
DekuMeli — the ship between Izuku Midoriya and Melissa Shield
Dustbunny — the ship between Tomura Shigaraki and Rumi Usagiyama
EnjiRei — the ship between Enji Todoroki and Rei Todoroki
EraserJoke — the ship between Shota Aizawa and Emi Fukukado
EraserNight — the ship between Shota Aizawa and Nemuri Kayama
FumiMina — the ship between Fumikage Tokoyami and Mina Ashido
GrapeAcid — the ship between Minoru Mineta and Mina Ashido
GrapeCreate — the ship between Minoru Mineta and Momo Yaoyorozu
GrapeGravity — the ship between Minoru Mineta and Ochako Uraraka
GrapeFrog — the ship between Minoru Mineta and Tsuyu Asui
GrapeInvisiblity — the ship between Minoru Mineta and Toru Hagakure
GrapeSound — the ship between Minoru Mineta and Kyoka Jirou
HimiShiga — the ship between Himiko Toga and Tomura Shigaraki
Huge Balls— the ship between Kendo Rappa and Minoru Mineta
Huwumi — the ship between Keigo Takami and Fuyumi Todoroki
IidaCamie - the ship between Tenya Iida and Camie Utsushimi
IidaMomo — the ship between Tenya Iida and Momo Yaoyorozu
IidaOcha — the ship between Ochako Uraraka and Tenya Iida
IidaMei — the ship between Mei Hatsume and Tenya Iida
IiTsuyu — the ship between Tenya Iida and Tsuyu Asui
InaCamie — the ship between Inasa Yoarashi and Camie Utsushimi
IzuMei — the ship between Izuku Midoriya and Mei Hatsume
IzuJirou — the ship between Izuku Midoriya and Kyoka Jirou
IzuMina — the ship between Izuku Midoriya and Mina Ashido
IzuMomo — the ship between Izuku Midoriya and Momo Yaoyorozu
IzuOcha — the ship between Izuku Midoriya and Ochako Uraraka
IzuToru — the ship between Izuku Midoriya and Toru Hagakure
Kacchako — the ship between Katsuki Bakugou and Ochako Uraraka
KamiJirou — the ship between Kyoka Jirou and Denki Kaminari
KamiMina — the ship between Mina Ashido and Denki Kaminari
KamiMomo — the ship between Denki Kaminari and Momo Yaoyorozu
KamiNeji — the ship between Denki Kaminari and Nejire Hadou
KamiOcha — the ship between Denki Kaminari and Ochako Uraraka
KamiTsuyu — the ship between Denki Kaminari and Tsuyu Asui
Kamizaki — the ship between Denki Kaminari and Ibara Shiozaki
Katsuyu — the ship between Katsuki Bakugou and Tsuyu Asui
KenMono — the ship between Itsuka Kendo and Neito Monoma
KiriMina — the ship between Eijiro Kirishima and Mina Ashido
KiriMomo — the ship between Eijiro Kirishima and Momo Yaoyorozu
KiriOcha — the ship between Eijiro Kirishima and Ochako Uraraka
KiriTsu — the ship between Eijiro Kirishima and Tsuyu Asui
KotaEri — the ship between Kota Izumi and Eri
KuroMori — the ship between Shihai Kuroiro and Kinoko Komori
KyoJi — the ship between Kyoka Jirou and Kouji Kouda
NatsuJire — the ship between Natsuo Todoroki and Nejire Hadou
NejiMiri — the ship between Nejire Hadou and Mirio Togata
NejiSero — the ship between Nejire Hadou and Hanta Sero
NejiTama — the ship between Nejire Hadou and Tamaki Amajiki
NejiTodo — the ship between Nejire Hadou and Shoto Todoroki
MangaTooru — the ship between Manga Fukidashi and Toru Hagakure
MidoTsuyu — the ship between Izuku Midoriya and Tsuyu Asui
MidMight — the ship between Nemuri Kayama and Toshinori Yagi
MidNeta — the ship between Nemuri Kayama and Minoru Mineta
MinaYama the ship between Mina Ashido and Yuuga Aoyama
MiruHawks — the ship between Rumi Usagiyama and Keigo Takami
MonoPony — the ship between Neito Monoma and Pony Tsunotori
Mt. Kamui — the ship between Yu Takeyama and Shinji Nishiya
OjiTooru — the ship between Mashirao Ojiro and Tooru Hagakure
SatoToru — the ship between Rikido Sato and Tooru Hagakure
SeroCamie — the ship between Hanta Sero and Camie Utsushimi
SeroMina — the ship between Hanta Sero and Mina Ashido
SeroOcha — the ship between Hanta Sero and Ochako Uraraka
ShigaChako — the ship between Tomura Shigaraki and Ochako Uraraka
ShinAshido — the ship between Hitoshi Shinsou and Mina Ashido
ShishiZaki — the ship between Jurota Shishida and Ibara Shiozaki
ShojiKure — the ship between Mezo Shoji and Tooru Hagakure
Shingame — the ship between Yo Shindo and Tatami Nakagame
Tenyumi — the ship between Tensei Iida and Fuyumi Todoroki
TetsuKendo — the ship between Tetsutetsu Tetsutetsu and Itsuka Kendo
TodoCamie — the ship between Shoto Todoroki and Camie Utsushimi
TodoChako — the ship between Shoto Todoroki and Ochako Uraraka
TodoJiro — the ship between Shoto Todoroki and Kyoka Jirou
TodoMina — the ship between Shoto Todoroki and Mina Ashido
TodoMomo — the ship between Shoto Todoroki and Momo Yaoyorozu
TodoToru — the ship between Shoto Todoroki and Tooru Hagakure
TogaDabi — the ship between Toya Todoroki and Himiko Toga
TogaDeku — the ship between Izuku Midoriya and Himiko Toga
TogaWice — the ship between Himiko Toga and Jin Bubaigawara
TokoTsuyu — the ship between Tsuyu Asui and Fumikage Tokoyami
TokoMina — the ship between Fumikage Tokoyami and Mina Ashido
ToshInko — the ship between Toshinori Yagi and Inko Midoriya

Slash

AllMic — the ship between Toshinori Yagi and Hizashi Yamada
Aizako — the ship between Shota Aizawa and Tomura Shigaraki
BakuDeku — the ship between Izuku Midoriya and Katsuki Bakugou
BakuIida — the ship between Katsuki Bakugou and Tenya Iida
BakuNeta — the ship between Katsuki Bakugou and Minoru Mineta
BakuSeiji — the ship between Katsuki Bakugou and Seiji Shishikura
BakuShin — the ship between Katsuki Bakugou and Hitoshi Shinsou
BakuRaki — the ship between Katsuki Bakugou and Tomura Shigaraki
Bakuzawa — the ship between Katsuki Bakugou and Shouta Aizawa
ChronoHaul — the ship between Hari Kurono and Kai Chisaki
CloudMic — the ship between Oboro Shirakumo and Hizashi Yamada
Cold Wings — the ship between Natsuo Todoroki and Keigo Takami
DabiTen — the ship between Touya Todoroki and Geten
DabiTwice — the ship between Toya Todoroki and Jin Bubaigawara
Dadpress — the ship between Toya Todoroki and Atsuhiro Sako
DaveMight - the ship between David Shield and Toshinori Yagi
DekuNeta — the ship between Izuku Midoriya and Minoru Mineta
Dekuyama — the ship between Izuku Midoriya and Yuuga Aoyama
EndHawks — the ship between Enji Todoroki and Keigo Takami
EndMight — the ship between Enji Todoroki and Toshinori Yagi
EraserCloud — the ship between Shouta Aizawa and Oboro Shirakumo
EraserMic — the ship between Shouta Aizawa and Hizashi Yamada
EraserMight — the ship between Toshinori Yagi and Shouta Aizawa
FaKiri — the ship between Taishiro Toyomitsu and Eijiro Kirishima
FatRappa — the ship between Taishiro Toyomitsu and Kendo Rappa
FatHawks — the ship between Taishiro Toyomitsu and Keigo Takami
HawksMight — the ship between Keigo Takami and Toshinori Yagi
Hot Wings — the ship between Touya Todoroki and Keigo Takami
IiDeku — the ship between Izuku Midoriya and Tenya Iida
IidaNeta — the ship between Tenya Iida and Minoru Mineta
Iidayama — the ship between Tenya Iida and Yuga Aoyama
InaSei — the ship between Inasa Yoarashi and Seiji Shishikura
InaTodo — the ship between Inasa Yoarashi and Shouto Todoroki
IzuMezo — the ship between Izuku Midoriya and Mezo Shoji
KamiBaku — the ship between Denki Kaminari and Katsuki Bakugou
KamiDeku — the ship between Denki Kaminari and Izuku Midoriya
KamIida — the ship between Denki Kaminari and Tenya Iida
Kamineta — the ship between Denki Kaminari and Minoru Mineta
KamiSero — the ship between Denki Kaminari and Hanta Sero
KamiShin — the ship between Denki Kaminari and Hitoshi Shinsou
KamiYama — the ship between Denki Kaminari and Yuuga Aoyama
KiriBaku — the ship between Katsuki Bakugou and Eijiro Kirishima
KiriDeku — the ship between Eijiro Kirishima and Izuku Midoriya
KiriKami — the ship between Eijiro Kirishima and Denki Kaminari
KiriNeta — the ship between Eijiro Kirishima and Minoru Mineta
KiriSero — the ship between Eijiro Kirishima and Hanta Sero
KiriTama — the ship between Eijiro Kirishima and Tamaki Amajiki
KiriTetsu — the ship between Eijiro Kirishima and Tetsutetsu Tetsutetsu
KiriToko — the ship between Eijiro Kirishima and Fumikage Tokoyami
KoSen — the ship between Kosei Tsuburaba and Sen Kaibara
KoudaNeta — the ship between Kouji Kouda and Minoru Mineta
Kuronuki — the ship between Shihai Kuroiro and Juzo Honenuki
MiriDeku — the ship between Mirio Togata and Izuku Midoriya
MiriTama — the ship between Mirio Togata and Tamaki Amajiki
MonoBaku — the ship between Neito Monoma and Katsuki Bakugou
MonoShin — the ship between Hitoshi Shinsou and Monoma Neito
NaoMight — the ship between Naomasa Tsukauchi and Toshinori Yagi
OjiDeku — the ship between Mashirao Ojiro and Izuku Midoriya
Ojiida — the ship between Mashirao Ojiro and Tenya Iida
OjiKami — the ship between Mashirao Ojiro and Denki Kaminari
OjiYama — the ship between Mashirao Ojiro and Yuuga Aoyama
SatoBaku — the ship between Rikido Sato and Katsuki Bakugou
SatoNeta — the ship between Rikido Sato and Minoru Mineta
SeroBaku — the ship between Hanta Sero and Katsuki Bakugou
SeroDeku — the ship between Hanta Sero and Izuku Midoriya
SerIida — the ship between Hanta Sero and Tenya Iida
Seroneta — the ship between Hanta Sero and Minoru Mineta
Seroroki — the ship between Hanta Sero and Shoto Todoroki
Seroyama — the ship between Hanta Sero and Yuga Aoyama
ShigaDeku — the ship between Tomura Shigaraki and Izuku Midoriya
ShigaHawks — the ship between Tomura Shigaraki and Keigo Takami
ShigaHaul - the ship between Kai Chisaki and Tomura Shigaraki
ShigaDabi — the ship between Tomura Shigaraki and Touya Todoroki
ShinBaku — the ship between Shindou You and Katsuki Bakugou
Shineta — the ship between Hitoshi Shinsou and Minoru Mineta
ShinOji — the ship between Hitoshi Shinsou and Mashirao Ojiro
ShinDeku — the ship between Hitoshi Shinsou and Izuku Midoriya
ShinIida — the ship between Hitoshi Shinso and Tenya Iida
ShishiKami — the ship between Seiji Shishikura and Denki Kaminari
ShojiNeta — the ship between Mezo Shoji and Minoru Mineta
SirMight — the ship between Toshinori Yagi and Mirai Sasaki
Sparkling Wine — the ship between Yuuga Aoyama and Minoru Mineta
SpinDabi — the ship between Shuichi Iguchi and Toya Todoroki
TetsuKami — the ship between Denki Kaminari and Tetsutetsu Tetsutetsu
TetsuNeta — the ship between Tetsutetsu Tetsutetsu and Minoru Mineta
Tetsuwase — the ship between Yousetsu Awase and Tetsutetsu Tetsutetsu
TodoBaku — the ship between Katsuki Bakugou and Shouto Todoroki
TodoDeku — the ship between Izuku Midoriya and Shouto Todoroki
TodoIida — the ship between Shouto Todoroki and Tenya Iida
TodoNeta — the ship between Shouto Todoroki and Minoru Mineta
TodoKami — the ship between Shouto Todoroki and Denki Kaminari
TodoShin — the ship between Shouto Todoroki and Hitoshi Shinsou
TodoKiri — the ship between Shouto Todoroki and Eijiro Kirishima
TokoDeku — the ship between Fumikage Tokoyami and Izuku Midoriya
TokoHawks — the ship between Fumikage Tokoyami and Keigo Takami
TokoIida — the ship between Fumikage Tokoyami and Tenya Iida
TokoKouda — the ship between Fumikage Tokoyami and Kouji Kouda
TokoNeta — the ship between Fumikage Tokoyami and Minoru Mineta
TokoShoji — the ship between Mezo Shoji and Fumikage Tokoyami
TokoYama — the ship between Fumikage Tokoyami and Yuga Aoyama
TwiceHawks — the ship between Jin Bubaigawara and Keigo Takami

Femslash

Acid Trip — the ship between Mina Ashido and Camie Utsushimi
ItsuCamie — the ship between Itsuka Kendo and Camie Utsushimi
ItsuYui — the ship between Itsuka Kendo and Yui Kodai
Jiraraka — the ship between Kyouka Jirou and Ochako Uraraka
JokeNight — the ship between Emi Fukukado and Nemuri Kayama
KinoKendo — the ship between Itsuka Kendo and Kinoko Komori
KinoPony — the ship between Kinoko Komori and Pony Tsunotori
KomoYui — the ship between Kinoko Komori and Yui Kodai
Kyooru — the ship between Kyouka Jirou and Tooru Hagakure
MinaJirou — the ship between Kyouka Jirou and Mina Ashido
MinaMomo — the ship between Mina Ashido and Momo Yaoyorozu
MinaPony — the ship between Mina Ashido and Pony Tsunotori
MinaTooru — the ship between Tooru Hagakure and Mina Ashido
MinaTsuyu — the ship between Tsuyu Asui and Mina Ashido
Minochaco — the ship between Ochako Uraraka and Mina Ashido
MiruYumi — the ship between Rumi Usagiyama and Fuyumi Todoroki
MeiLissa — the ship between Mei Hatsume and Melissa Shield
MomoKendo — the ship between Itsuka Kendou and Momo Yaoyorozu
Momochako — the ship between Ochako Uraraka and Momo Yaoyorozu
MomoJirou — the ship between Momo Yaoyorozu and Kyouka Jirou
NejiTsu — the ship between Nejire Hadou and Tsuyu Asui
Mt Night — the ship between Yu Takeyama and Nemuri Kayama
NejiYuyu — the ship between Nejire Hadou and Yuyu Haya
OchaMei — the ship between Ochako Uraraka and Mei Hatsume
OchaNeji — the ship between Ochako Uraraka and Nejire Hadou
RuMoe — the ship between Rumi Usagiyama and Moe Kamiji
RyuNeji — the ship between Nejire Hadou and Ryuko Tatsuma
SetsuMina — the ship between Setsuna Tokage and Mina Ashido
SetsuPony — the ship between Setsuna Tokage and Pony Tsunotori
SiriuTsu — the ship between Sirius and Tsuyu Asui
TogaJirou — the ship between Himiko Toga and Kyoka Jirou
Togaraka — the ship between Himiko Toga and Ochako Uraraka
TogaTsuyu — the ship between Tsuyu Asui and Himiko Toga
Tsubuko — the ship between Tsuyu Asui and Habuko Mongoose
TsuChako — the ship between Ochako Uraraka and Tsuyu Asui
TsuJirou — the ship between Tsuyu Asui and Kyouka Jirou
TsuMomo — the ship between Tsuyu Asui and Momo Yaoyorozu
TsuTooru — the ship between Tsuyu Asui and Tooru Hagakure

Poly

BakuDekuChako — the ship between Katsuki Bakugou, Ochako Uraraka, and Izuku Midoriya
BakuDekuNeta — the ship between Minoru Mineta, Katsuki Bakugou, and Izuku Midoriya
BakuKiriKami — the ship between Eijiro Kirishima, Katsuki Bakugou, and Denki Kaminari
BakuTodoMomo — the ship between Katsuki Bakugou, Shoto Todoroki and Momo Yaoyorozu
DabiTwiceHawks — the ship between Toya Todoroki, Jin Bubaigawara and Keigo Takami
DekuTsuChako — the ship between Izuku Midoriya, Ochako Uraraka, and Tsuyu Asui
EndDabiHawks — the ship between Enji Todoroki, Toya Todoroki and Keigo Takami
EraserCloudMic — the ship between Shouta Aizawa, Oboro Shirakumo and Hizashi Yamada
HimiTsuChako — the ship between Himiko Toga, Tsuyu Asui and Ochako Uraraka
IiMomoNeta — the ship between Tenya Iida, Momo Yaoyorozu, and Minoru Mineta
KamiSeroNeta — the ship between Denki Kaminari, Hanta Sero, and Minoru Mineta
KamiShinJirou — the ship between Denki Kaminari, Hitoshi Shinsou and Kyoka Jirou
KiriBakuDeku — the ship between Eijiro Kirishima, Katsuki Bakugou, and Izuku Midoriya
KiriBakuNeta — the ship between Eijiro Kirishima, Katsuki Bakugou, and Minoru Mineta
KiriKacchako — the ship between Eijiro Kirishima, Katsuki Bakugou and Ochako Uraraka
KiriSeroDenki — the ship between Eijiro Kirishima, Hanta Sero, and Denki Kaminari
KiriTaishiRappa — the ship between Eijiro Kirishima, Taishiro Toyomotsu and Kendo Rappa
KiriTetsuNeta — the ship between Eijiro Kirishima, Tetsutetsu Tetsutetsu and Minoru Mineta
MinaMomoJirou — the ship between Mina Ashido, Kyouka Jirou, and Yaoyorozu Momo
MomoBakuJirou — the ship between Momo Yaoyorozu, Katsuki Bakugou and Kyoka Jirou
MonoTetsuKendo — the ship between Neito Monoma, Tetsutetsu Tetsutetsu and Izuka Kendo
NejiAsuChako — the ship between Nejire Hado, Tsuyu Asui, and Ochako Uraraka
OchaHimiDeku — the ship between Ochako Uraraka, Himiko Toga and Izuku Midoriya
OchaIiDeku — the ship between Ochako Uraraka, Tenya Iida, and Izuku Midoriya
OjiToNeta — the ship between Mashirao Ojiro, Tooru Hagakure, and Minoru Mineta
SeroMinaYama — the ship between Hanta Sero, Mina Ashido, and Yuuga Aoyama
ShigaHimiDabi — the ship between Tomura Shigaraki, Himiko Toga and Touya Todoroki
ShigaDabiDeku — the ship between Tomura Shigaraki, Touya Todoroki and Izuku Midoriya
ShigaOchaDeku — the ship between Tomura Shigaraki, Ochako Uraraka and Izuku Midoriya
ShigaTogaDeku — the ship between Tomura Shigaraki, Himiko Toga and Izuku Midoriya
ShinTodoBakuDeku — the ship between Hitoshi Shinsou, Shouto Todoroki, Katsuki Bakugou, and Izuku Midoriya
ShoTokoNeta — the ship between Shouto Todoroki, Fumikage Tokoyami, and Minoru Mineta
The Big Three — the ship between Mirio Togata, Tamaki Amajiki, and Nejire Hado
TodoBakuKiriDeku — the ship between Shouto Todoroki, Katsuki Bakugou, Eijiro Kirishima, and Izuku Midoriya
TodoDekuNeta — the ship between Shouto Todoroki, Minoru Mineta, and Izuku Midoriya
TodoBakuDeku — the ship between Shouto Todoroki, Katsuki Bakugou, and Izuku Midoriya
TodoBakuDekuNeta — the ship between Shouto Todoroki, Katsuki Bakugo, Izuku Midoriya, and Minoru Mineta
TodoIidaSero — the ship between Shoto Todoroki, Tenya Iida, and Hanta Sero
TodoIiDeku — the ship between Shouto Todoroki, Tenya Iida, and Izuku Midoriya
TodoIiDekuOcha — the ship between Shouto Todoroki, Tenya Iida, Izuku Midoriya, and Ochako Uraraka
TodoKiriDeku — the ship between Shouto Todoroki, Eijiro Kirishima and Izuku Midoriya
TogaDabiTwice — the ship between Himiko Toga, Toya Todoroki and Jin Bubaigawara
Yagmazawa — the ship between Toshinori Yagi, Hizashi Yamada, and Shouta Aizawa

Friend

Bakusquad — the ship between Katsuki Bakugou, Eijiro Kirishima, Denki Kaminari, Hanta Sero, and Mina Ashido
Dekusquad — the ship between Izuku Midoriya, Tenya Iida, Ochako Uraraka, Shoto Todoroki, and Tsuyu Asui
Emosquad — the ship between Katsuki Bakugou, Hitoshi Shinsou, Kyouka Jiro, Shoto Todoroki, and Fumikage Tokoyami
Extras — the ship betweeen Yuga Aoyama, Mina Ashido, Tsuyu Asui, Mashirao Ojiro, Koji Koda, Rikido Sato, Mezo Shoji, Hanta Sero, Fumikage Tokoyami, Toru Hagakure, and Minoru Mineta
Ghost Hunting Squad — the ship between Izuku Midoriya, Shoto Todoroki, Hanta Sero, Tetsutetsu Tetsutetsu, and Eijiro Kirishima
Bakugou Rescue Squad — the ship between Izuku Midoriya, Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, Momo Yaoyorozu, and Tenya Iida
Rooftop Squad — the ship between Hizashi Yamada, Shota Aizawa, Nemuri Kayama, and Oboro Shirakumo
Team Mineta — the ship between Mezo Shoji, Tsuyu Asui and Minoru Mineta

Family

Aizawa Family — the ship between Shota Aizawa, Hizashi Yamada, Hitoshi Shinso, and Eri
DabiTodo — the ship between Shoto Todoroki and Toya Todoroki/Dabi
Edgeshot Family — the ship between Shinya Kamihara and Mezo Shoji
EndDabi — the ship between Enji Todoroki and Toya Todoroki/Dabi
EnjiShoto — the ship between Shoto Todoroki and Enji Todoroki
Midoriya Family — the ship between Izuku Midoriya, Inko Midoriya, and Toshinori Yagi
Natsuyumi — the ship between Fuyumi Todoroki and Natsuo Todoroki
Shinzawa — the ship between Hitoshi Shinso and Shota Aizawa
ShigaTomu — the ship between Tomura Shigaraki and All For One
Shimura Family — the ship between Tomura Shigaraki, Nana Shimura, Nao Shimura and Hana Shimura
ShotoRei — the ship between Shoto Todoroki and Rei Todoroki
Todoroki Family — the ship between Enji Todoroki, Rei Todoroki, Shoto Todoroki, Fuyumi Todoroki, Toya Todoroki and Natsuo Todoroki
Todoroki Siblings — the ship between Shoto Todoroki, Fuyumi Todoroki, Toya Todoroki and Natsuo Todoroki
ToshiDeku — the ship between Izuku Midoriya and Toshinori Yagi
Toyatsuo — the ship between Toya Todoroki and Natsuo Todoroki

Cargo

CatZawa — the ship between Shouta Aizawa and cats
Dekubowl — the competition for the heart of Izuku Midoriya
DekuRedShoes — the ship between Izuku Midoriya and his red shoes
Eripple — the ship between Eri and Apples
GrapeAcid 2.0 — the ship between Minoru Mineta and acid (the drug)
GrapeGrape — the ship between Minoru Mineta and a grape
Katsudon — the ship between Izuku Midoriya and a delicious pork cutlet bowl
Kiricrocs— the ship between Ejirou Kirishima and crocs
MeiBot — the ship between Mei Hatsume and her machines
MenetOffin — the ship between Mineta and a coffin
MidoHosBed — the ship between Izuku Midoriya and a hospital bed
MinetaCan — the ship between Mineta and a trash can
NatsuSoba — The Ship between Natsuo Todoroki and zaru soba
No Mineta — the ship between Minoru Mineta and him being erased from existence
Obock — the ship between Oboro Shirakumo and the rock that crushed him
TodoSoba — the ship between Shouto Todoroki and zaru soba
UraMochi — the ship between Ochako Uraraka and mochi

Fandom

FAN FICTION

My Hero Academia tag on AO3
My Hero Academia tag on FanFiction.net

DEVIANTART

My Hero Academia tag on DeviantArt
Boku no Hero Academia tag on DeviantArt
MHA tag on DeviantArt
BNHA tag on DeviantArt

TUMBLR

My Hero Academia posts on Tumblr
Boku no Hero Academia posts on Tumblr

TWITTER

@MHAOfficial on Twitter
My Hero Academia hashtag on Twitter
Boku no Hero Academia hashtag on Twitter

WIKIS

My Hero Academia Wiki
My Hero Academia on Fanlore

List

TOP 10 AO3 SHIPS
# portmanteau characters type
20291 BakuDeku Katsuki Bakugou/Izuku Midoriya slash
18297 KiriBaku Eijirou Kirishima/Katsuki Bakugou slash
16015 TodoDeku Shoto Todoroki/Izuku Midoriya slash
9453 EraserMic Shota Aizawa/Hizashi Yamada slash
6726 Bakugou & Deku Katsuki Bakugou & Izuku Midoriya gen
6056 TodoBaku Shoto Todoroki/Katsuki Bakugou slash
4670 IzuOcha Izuku Midoriya/Ochako Uraraka het
4495 Kacchako Katsuki Bakugou/Ochako Uraraka het
4274 Hot Wings Touya Todoroki/Keigo Takami slash
3731 MomoJirou Momo Yaoyorozu/Kyoka Jirou femslash

Navigation

BNHA anime title.png
SHIPS het AwaMomoBakuCamieCloudNightDekuMeliEnjiReiEraserJokeIidaOchaIiTsuyuIzuOchaKacchakoKamiJirouKiriMinaNejiTamaMt. KamuiTetsuKendoTodoChakoTodoMomoTogaDabiTogaDekuTogaWiceTokoTsuyuToshInko
slash BakuDekuDabiTenEndHawksEraserCloudEraserDekuEraserMicHot WingsInaTodoKamiShinKiriBakuKiriDekuKiriTamaKoSenMiriTamaMonoShinShigaDabiShinDekuShinOjiSirMightTodoBakuTodoDekuTokoShoji
femslash ItsuYuiMinaTsuyuMinochacoMomoJirouNejiYuyuOchaMeiTogarakaTsubukoTsuChako
family Aizawa FamilyDabiTodoEndDabiToshiDeku
friendship BakusquadBakugou Rescue SquadDekusquad
cargoship TodoSoba
CHARACTERS m/f DabiEijiro KirishimaHimiko TogaHitoshi ShinsoIzuku MidoriyaKatsuki BakugouOchako UrarakaShota AizawaShoto TodorokiTsuyu Asui
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.