FANDOM


Artwork Icon7Manip Icon1Model Icon1Screenshot Icon16Camera2
Male Homosexuality Symbol15Female Homosexuality Symbol3Heterosexuality Symbol7Friendship Icon1Family Icon1Cargo Ship Icon1
Male Icon2

My Hero Academia is a manga series by Kōhei Horikoshi, which has been adapted into an anime.

Plot

On an Earth-like world where people with superpowers known as "Quirks" are the norm, Izuku Midoriya is a regular middle school student who has dreams of one day becoming a Hero despite being bullied by his classmates for not having a Quirk. After being the only one to try and save his childhood bully Katsuki from a Villain, the world's greatest Hero All Might bestows upon him his own quirk "One For All". The story follows Izuku's entrance into U.A. High School, a school that cultivates the next generation of Super-Heroes.

Characters

STUDENTS

Class 1-A

Izuku Midoriya
Katsuki Bakugou
Shoto Todoroki
Ochaco Uraraka
Tsuyu Asui
Mina Ashido
Tenya Iida
Momo Yaoyorozu
Minoru Mineta
Toru Hagakure
Kyoka Jirou
Eijirou Kirishima
Denki Kaminari
Hanta Sero
Fumikage Tokoyami
Tooru Hagakure
Mashirao Ojiro
Kouji Kouda
Yuuga Aoyama
Rikido Sato

Class 1-B

Neito Monoma
Itsuka Kendo
Tetsutetsu Tetsutetsu
Shihai Kuroiro
Juzo Honenuki
Sen Kaibara
Kosei Tsuburaba

Others

Hitoshi Shinsou
Mei Hatsume
Mirio Togata
Tamaki Amajiki
Nejire Hado
Inasa Yoarashi
Camie Utsushimi

HEROES

Enji Todoroki | ENDEAVOR
Keigo Takami | HAWKS
Shinji Nishiya | KAMUI WOODS
Yu Takeyama | MT. LADY
Shino Sosaki | MANDALAY
Tomoko Shiretoko | RAGDOLL
Taishiro Toyomitsu | FAT GUM

Teachers

Shota Aizawa | ERASERHEAD
Hizashi Yamada | PRESENT MIC
Nemuri Kayama | MIDNIGHT
Toshinori Yagi | ALL MIGHT
Sekijiro Kan | VLAD KING
Emi Fukukado | MS. JOKE

VILLAINS

Paranormal Liberation Front

Tomura Shigaraki
Himiko Toga
Dabi
Oboro Shirakumo | KUROGIRI
Jin Bubaigawara | TWICE
Shuichi Iguchi | SPINNER
Geten

Others

Kai Chisaki | OVERHAUL
All for One
Chizome Akaguro | STAIN
Hari Kurono | CHRONOSTASIS

CIVILIANS

Natsuo Todoroki
Fuyumi Todoroki
Inko Midoriya
Kota Izumi
Eri

Ships

Het

AsuiKoda — the ship between Tsuyu Asui and Kouji Kooda
AwaMomo — the ship between Yosetsu Awase and Momo Yaoyorozo
BakuCamie — the ship between Katsuki Bakugou and Camie Utsushimi
BakuJirou — the ship between Katsuki Bakugou and Kyouka Jirou
BakuMina — the ship between Katsuki Bakugou and Mina Ashido
BakuMomo — the ship between Katsuki Bakugou and Momo Yaoyorozu
BakuToga — the ship between Katsuki Bakugou and Himiko Toga
DekuMomo — the ship between Izuku Midoriya and Momo Yaoyorozu
EraserJoke — the ship between Shouta Aizawa and Emi Fukukado
EraserNight — the ship between Shouta Aizawa and Nemuri Kayama
FumiMina — the ship between Fumikage Tokoyami and Mina Ashido
GrapeAcid — the ship between Minoru Mineta and Mina Ashido
GrapeCreate — the ship between Minoru Mineta and Momo Yaoyorozu
GrapeGravity — the ship between Minoru Mineta and Ochaco Uraraka
GrapeFrog — the ship between Minoru Mineta and Tsuyu Asui
GrapeInvisiblity — the ship between Minoru Mineta and Tooru Hagakure
GrapeSound — the ship between Minoru Mineta and Kyouka Jirou
HimiDabi — the ship between Himiko Toga and Dabi
HimiShiga — the ship between Himiko Toga and Tomura Shigaraki
Huwumi — the ship between Keigo Takami and Fuyumi Todoroki
IidaMomo — the ship between Tenya Iida and Momo Yaoyorozu
IidaOcha — the ship between Ochaco Uraraka and Tenya Iida
IidaMei - the ship between Mei Hatsume and Tenya Iida
InkoMight — the ship between Inko Mydoria and Toshinori Yaagi
IzuMei — the ship between Izuku Midoriya and Mei Hatsume
IzuMina — the ship between Izuku Midoriya and Mina Ashido
IzuMomo — the ship between Izuku Midoriya and Momo Yaoyorozu
IzuOcha — the ship between Izuku Midoriya and Ochaco Uraraka
Kacchako — the ship between Katsuki Bakugou and Ochaco Uraraka
KamiJirou — the ship between Kyouka Jirou and Denki Kaminari
KamiMina — the ship between Mina Ashido and Denki Kaminari
KamiTsuyu — the ship between Denki Kaminari and Tsuyu Asui
Katsuyu — the ship between Katsuki Bakugou and Tsuyu Asui
KenMono — the ship between Itsuka Kendo and Neito Monoma
KiriMina — the ship between Eijirou Kirishima and Mina Ashido
KiriMomo — the ship between Eijirou Kirishima and Momo Yaoyorozu
KyoJi — the ship between Kyouka Jirou and Kouji Kouda
NejiMiri — the ship between Nejire Hado and Mirio Togata
NejiTama — the ship between Nejire Hadou and Tamaki Amajiki
MangaTooru — the ship between Manga Fukidashi and Tooru Hagakure
MidoTsuyu — the ship between Izuku Midoriya and Tsuyu Asui
MidMight — the ship between Nemuri Kayama and Toshinori Yagi
MinaMight — the ship between Mina Ashido and Toshinori Yagi
MinaYama — the ship between Mina Ashido and Yuuga Aoyama
OjiTooru — the ship between Tooru Hagakure and Mashirao Ojiro
SatoToru — the ship between Rikido Sato and Tooru Hagakure
SeroMina — the ship between Hanta Sero and Mina Ashido
ShinAshido — the ship between Hitoshi Shinsou and Mina Ashido
ShojiKure — the ship between Mezo Shoji and Tooru Hagakure
TetsuKendo — the ship between Tetsutetsu Tetsutetsu and Itsuka Kendo
TodoCamie — the ship between Shouto Todoroki and Camie Utsushimi
TodoChako — the ship between Shouto Todoroki and Ochaco Uraraka
TodoJiro — the ship between Shouto Todoroki and Kyouka Jirou
TodoMina — the ship between Shouto Todoroki and Mina Ashido
TodoMomo — the ship between Shouto Todoroki and Momo Yaoyorozu
TodoToru — the ship between Shouto Todoroki and Tooru Hagakure
TogaDeku — the ship between Izuku Midoriya and Himiko Toga
TogaWice — the ship between Himiko Toga and Jin Bubaigawara
TokoTsuyu — the ship between Tsuyu Asui and Fumikage Tokoyami

Slash

BakuDeku — the ship between Izuku Midoriya and Katsuki Bakugou
BakuHawks — the ship between Katsuki Bakugou and Keigo Takami
BakuNeta — the ship between Katsuki Bakugou and Minoru Mineta
BakuShin — the ship between Katsuki Bakugou and Hitoshi Shinsou
Coldfire — the ship between Dabi and Geten
Cold Wings — the ship between Natsuo Todoroki and Keigo Takami
DekuHawks — the ship between Izuku Midoriya and Keigo Takami
DekuNeta — the ship between Izuku Midoriya and Minoru Mineta
EndHawks — the ship between Enji Todoroki and Keigo Takami
EraserCloud — the ship between Shouta Aizawa and Oboro Shirakumo
EraserMic — the ship between Shouta Aizawa and Hizashi Yamada
EraserMight — the ship between Toshinori Yagi and Shouta Aizawa
FaKiri — the ship between Taishiro Toyomitsu and Eijirou Kirishima
FatHawks — the ship between Taishiro Toyomitsu and Takami Keigo
Hot Wings — the ship between Dabi and Keigo Takami
Iiyama — the ship between Tenya Iida and Yuuga Aoyama
IidaDeku — the ship between Izuku Midoriya and Tenya Iida
IidaSho — the ship between Tenya Iida and Hitoshi Shinsou
IidaNeta — the ship between Tenya Iida and Minoru Mineta
InaSei — the ship between Inasa Yoarashi and Seiji Shishikura
InaTodo — the ship between Inasa Yoarashi and Shouto Todoroki
IzuMezo — the ship between Izuku Midoriya and Mezo Shoji
KamiBaku — the ship between Denki Kaminari and Katsuki Bakugou
KamiDeku — the ship between Denki Kaminari and Izuku Midoriya
Kamineta — the ship between Denki Kaminari and Minoru Mineta
KamiSero — the ship between Denki Kaminari and Hanta Sero
KamiShin — the ship between Denki Kaminari and Hitoshi Shinsou
KamiYama — the ship between Denki Kaminari and Yuuga Aoyama
KiriBaku — the ship between Katsuki Bakugou and Eijirou Kirishima
KiriDeku — the ship between Eijirou Kirishima and Izuku Midoriya
KiriDenki — the ship between Eijirou Kirishima and Denki Kaminari
KiriNeta — the ship between Eijirou Kirishima and Minoru Mineta
KiriSero — the ship between Eijirou Kirishima and Hanta Sero
KiriTama — the ship between Eijirou Kirishima and Tamaki Amajiki
KiriTetsu — the ship between Eijirou Kirishima and Tetsutetsu Tetsutetsu
KoSen — the ship between Kosei Tsuburaba and Sen Kaibara
KoudaNeta — the ship between Kouji Kouda and Minoru Mineta
Kuronuki — the ship between Shihai Kuroiro and Juzo Honenuki
NaoMight — the ship between Naomasa Tsukauchi and Toshinori Yagi
MinDeavour - the ship between Minoru Mineta and Enji Todoroki 
MiriDeku — the ship between Mirio Togata and Izuku Midoriya
MiriTama — the ship between Mirio Togata and Tamaki Amajiki
MonoBaku — the ship between Neito Monoma and Katsuki Bakugou
MonoShin — the ship between Hitoshi Shinsou and Monoma Neito
OboZawa — the ship between Oboro Shirakumo and Shota Aizawa
OjiDeku — the ship between Mashirao Ojiro and Izuku Midoriya
OjiKami — the ship between Mashirao Ojiro and Denki Kaminari
OjiYama — the ship between Mashirao Ojiro and Yuuga Aoyama
PresentMic — the ship between Shota Aizawa and Hizashi Yamada
SatoBaku — the ship between Rikido Sato and Katsuki Bakugou
SatoNeta — the ship between Rikido Sato and Minoru Mineta
SeroBaku — the ship between Hanta Sero and Katsuki Bakugou
SeroDeku — the ship between Hanta Sero and Izuku Midoriya
SerIida — the ship between Hanta Sero and Tenya Iida
SeroKami — the ship between Hanta Sero and Denki Kaminari
Seroneta — the ship between Hanta Sero and Minoru Mineta
Seroroki — the ship between Hanta Sero and Shouto Todoroki
ShigaHawks — the ship between Tomura Shigaraki and Keigo Takami
ShigaTodo — the ship between Tomura Shigaraki and Shouto Todoroki
ShigaDabi — the ship between Tomura Shigaraki and Dabi
ShigaDeku — the ship between Izuku Midoriya and Tomura Shigaraki
SeroKami — the ship between Hitoshi Shinsou and Denki Kaminari
ShinBaku — the ship between Shindou You and Katsuki Bakugou
Shineta — the ship between Hitoshi Shinsou and Minoru Mineta
ShinOji — the ship between Hitoshi Shinsou and Mashirao Ojiro
ShinDeku — the ship between Hitoshi Shinsou and Izuku Midoriya
ShishiKami — the ship between Seiji Shishikura and Denki Kaminari
ShojiNeta — the ship between Mezo Shoji and Minoru Mineta
Sparkling Wine — the ship between Yuuga Aoyama and Minoru Mineta
TetsuKami — the ship between Denki Kaminari and Tetsutetsu Tetsutetsu
TetsuNeta — the ship between Tetsutetsu Tetsutetsu and Minoru Mineta
Tetsuwase — the ship between Yousetsu Awase and Tetsutetsu Tetsutetsu
TodoDeku — the ship between Izuku Midoriya and Shouto Todoroki
TodoBaku — the ship between Katsuki Bakugou and Shouto Todoroki
TodoIida — the ship between Shouto Todoroki and Tenya Iida
TodoNeta — the ship between Shouto Todoroki and Minoru Mineta
TodoKami — the ship between Shouto Todoroki and Denki Kaminari
TodoKiri — the ship between Shouto Todoroki and Eijirou Kirishima
TokoDeku — the ship between Fumikage Tokoyami and Izuku Midoriya
TokoKouda — the ship between Fumikage Tokoyami and Kouji Kouda
TokoNeta — the ship between Fumikage Tokoyami and Minoru Mineta
TokoShoji — the ship between Mezo Shoji and Fumikage Tokoyami                                  

Femslash

AsuiKure — the ship between Tsuyu Asui and Tooru Hagakure
HeadphoneNight — the ship between Nemuri Kayama and Kyouka Jirou
JirouMina — the ship between Kyouka Jirou and Mina Ashido
KendoKodai — the ship between Itsuka Kendo and Yui Kodai
KendoMomo — the ship between Itsuka Kendo and Momo Yaoyorozu
MinaMomo — the ship between Mina Ashido and Momo Yaoyorozu
MinaTsuyu — the ship between Tsuyu Asui and Mina Ashido
MomoJirou — the ship between Momo Yaoyorozu and Kyouka Jirou
MomoNight — the ship between Momo Yaoyorozu and Nemuri Kayama
NightAcid — the ship between Nemuri Kayama and Mina Ashido
OchaMei — the ship between Ochaco Uraraka and Mei Hatsume
OchaMina — the ship between Ochaco Uraraka and Mina Ashido
OchaMomo — the ship between Ochaco Uraraka and Momo Yaoyorozu
OchaToga — the ship between Ochaco Uraraka and Himiko Toga
TogaTsuyu — the ship between Tsuyu Asui and Himiko Toga
ToruMina — the ship between Tooru Hagakure and Mina Ashido
ToruNight — the ship between Tooru Hagakure and Nemuri Kayama
TsuChako — the ship between Ochaco Uraraka and Tsuyu Asui

Poly

BakuDekuChaco — the ship between Katsuki Bakugou, Ochaco Uraraka, and Izuku Midoriya
BakuDekuNeta — the ship between Minoru Mineta, Katsuki Bakugou, and Izuku Midoriya
HimiTsuChaco — the ship between Himiko Toga, Tsuyu Asui and Ochaco Uraraka
IiMomoNeta — the ship between Tenya Iida, Momo Yaoyorozo, and Minoru Mineta
IzuOchaIida — the ship between Izuku Midoriya, Ochaco Uraraka, and Tenya Iida
KamiSeroNeta — the ship between Denki Kaminari, Hanta Sero, and Minoru Mineta
KiriBakuDeku — the ship between Eijirou Kirishima, Katsuki Bakugou, and Izuku Midoriya
KiriBakuNeta — the ship between Eijirou Kirishima, Katsuki Bakugou, and Minoru Mineta
KiriBakuDenki — the ship between Eijirou Kirishima, Katsuki Bakugou, and Denki Kaminari
KiriKacchako — the ship between Eijirou Kirishima, Katsuki Bakugou and Ochaco Uraraka
KiriSeroDenki — the ship between Eijirou Kirishima, Hanta Sero, and Denki Kaminari
KiriTetsuNeta — the ship between Eijirou Kirishima, Tetsutetsu Tetsutetsu and Minoru Mineta
NejiAsuChaco  — the ship between Nejire Hado, Tsuyu Asui, and Ochaco Uraraka
OchaHimiDeku — the ship between Ochaco Uraraka, Himiko Toga and Izuku Midoriya
OjiToNeta — the ship between Mashirao Ojiro, Tooru Hagakure, and Minoru Mineta
SeroMinaYama — the ship between Hanta Sero, Mina Ashido, and Yuuga Aoyama
ShigaHimiDabi — the ship between Tomura Shigaraki, Himiko Toga and Dabi
ShinTodoBakuDeku — the ship between Hitoshi Shinsou, Shouto Todoroki, Katsuki Bakugou, and Izuku Midoriya
ShoTokoNeta — the ship between Shouto Todoroki, Fumikage Tokoyami, and Minoru Mineta
The Big Three — the ship between Mirio Togata, Tamaki Amajiki, and Nejire Hado
TodoBakuKiriDeku — the ship between Shouto Todoroki, Katsuki Bakugou, Eijirou Kirishima, and Izuku Midoriya
TodoDekuNeta — the ship between Shouto Todoroki, Minoru Mineta, and Izuku Midoriya
TodoBakuDeku — the ship between Shouto Todoroki, Katsuki Bakugou, and Izuku Midoriya
TodoBakuDekuNeta — the ship between Shouto Todoroki, Katsuki Bakugo, Izuku Midoriya, and Minoru Mineta
TodoIiDeku — the ship between Shouto Todoroki, Tenya Iida, and Izuku Midoriya
TodoKiriDeku  — the ship between Shouto Todoroki, Eijirou Kirishima and Izuku Midoriya
Yagmazawa — the ship between Toshinori Yagi, Hizashi Yamada, and Shouta Aizawa

Friendship

Bakusquad — the ship between Katsuki Bakugou, Eijirou Kirishima, Denki Kaminari, Hanta Sero, and Mina Ashido
Dekusquad — the ship between Izuku Midoriya, Tenya Iida, Ochaco Uraraka, Shouto Todoroki, and Tsuyu Asui
Emosquad — the ship between Katsuki Bakugou, Hitoshi Shinsou, Kyouka Jiro, Shoto Todoroki, and Fumikage Tokoyami
Ghost Hunting Squad — the ship between Izuku Midoriya, Shouto Todoroki, Hanta Sero, Tetsutetsu Tetsutetsu, and Eijirou Kirishima
Bakugou Rescue Squad — the ship between Izuku Midoriya, Shouto Todoroki, Eijirou Kirishima, Momo Yaoyorozu, and Tenya Iida
Team Mineta — the ship between Mezo Shoji, Tsuyu Asui and Minoru Mineta

Family

Aizawa Family - the ship between Shouta Aizawa, Hizashi Yamada, Hitoshi Shinsou, and Eri
Shinzawa — the ship between Hitoshi Shinsou and Shouta Aizawa
ToshiDeku — the ship between Izuku Midoriya and Toshinori Yagi

Cargo

CatZawa — the ship between Shouta Aizawa and cats
Dekubowl — the competition for the heart of Izuku Midoriya
GrapeAcid 2.0 — the ship between Minoru Mineta and acid (the drug)
GrapeGrape — the ship between Minoru Mineta and a grape
GrapeStrawberry — the ship between Minoru Mineta and Kaori Neo
NatsuSoba — The Ship between Natsuo Todoroki and zaru soba
TodoSoba — the ship between Shouto Todoroki and zaru soba
Katsudon — the ship between Izuku Midoriya and a delicious pork cutlet bowl
No Mineta — the ship between Minoru Mineta and him being erased from existence
MidoHosBed-the ship between Izuku Midoriya and a hospital bed

Fandom

FAN FICTION

My Hero Academia tag on AO3
My Hero Academia tag on FanFiction.net

WIKIS

My Hero Academia Wiki
My Hero Academia on Fanlore

List

TOP 10 AO3 SHIPS
# portmanteau characters type
12531 BakuDeku Bukugou/Deku slash
11595 KiriBaku Kirishima/Bakugou slash
11005 TodoDeku Deku/Todoroki slash
4925 EraserMic Aizawa/Yamada slash
3544 TodoBaku Todoroki/Bakugou slash
3179 Bakugou & Deku Bakugou & Deku gen
2657 IzuOcha Deku/Uraraka het
2632 Kacchako Bakugou/Urakaka het
2384 MomoJirou Momo/Jirou femslash
1923 Todoroki & Deku Todoroki & Deku gen

Navigation

BNHA anime title
SHIPS het IzuOchaKacchakoKamiJirouKiriMinaTodoMomoTogaDeku
slash BakuDekuEndHawksEraserDekuEraserMicHot WingsInaTodoKiriBakuKiriDekuShinOjiTodoBakuTodoDeku
femslash OchaMeiMomoJirouTsuChako
family ToshiDeku
friendship Dekusquad
CHARACTERS male Izuku MidoriyaShoto Todoroki
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.